CTKU

CTKU

Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling

CTKU – Center for Tværprofessionel Kompetenceudviklinger målrettet tværprofessionel vidensformidling i dialog med RUML ved Aarhus universitet samt i samarbejde med medlemmerne af den tilknyttede Faglige Enhed.

Centerets overordnede formål er at formidle viden på tværs af professioner med fokus på at samle disse professioner i en fælles indsats.

CTKU står bag Sundhedskonferencen, som er en årligt tilbagevendende konference målrettet social- og sundhedsfaglige på tværs af professioner og sektorer, heriblandt hundredevis af ledende sygeplejersker, speciallæger, socialrådgivere, bioanalytikere, fysioterapeuter, kvalitetschefer, lektorer, sygehusdirektionsansatte mm.

Sundhedskonferencen har været afholdt 1-2 gange årligt siden 2012. På Sundhedskonferencen har vi bl.a. haft fornøjelsen af foredrag af lektor Rasmus Willig, professor Frede Olesen, professor Steen Wackerhausen, professor Kjeld Møller Pedersen, speciallæge og ekspert i den menneskelig hjerne, Kjeld Fredens, lektor Søren Voxted, konsulent og forfatter Anders Seneca og mange mange flere. Og i efteråret 2019 vilvi bl.a. have glæde af foredrag af Svend Brinkman.

CTKU står også bag Ledelseskonferencen, der henvender sig til alle offentlige ledere. Ledelseskonferencen blev afholdt med stor succes for første gang i efteråret 2018, hvor bl.a. ledelsesekspert og bestsellerforfatter Christian Ørsted (Livsfarlig ledelse), professor Kurt Klaudi Klausen samt professor og ledelseskommisionsmedlem Lotte Bøgh Andersen var på programmet. Ledelseskonferencen afholdes for anden gang i foråret 2019, d. 3. april. Her får vi glæde af foredrag af professor Lene Tanggaard, professor Anders Drejer, ledelsesekspert Anders Trillingsgaard samt ikke minst Morten Münster – bestsellerforfatter til bogen Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag.

Senest har vi på opfordring taget initiaiv til Ældrekonferencen, som henvender sig til alle fagprofessionelle, der arbejder med ældreområdet. Dette initiativ bakkes op af Ældreminister Thyra Frank såvel som Ældrerådets direktør Bjarne Hastrup, som begge holder tale på konferencen d. 12. marts 2019.

Der henvises til de enkelte konferencers hjemmesider for detaljer:

www.sundhedskonferencen.dk

www.ledelseskonferencen.dk

www.aeldrekonferencen.dk