CTKU

CTKU

Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling

CTKU – Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling er målrettet tværprofessionel vidensformidling i faglig dialog med RUML ved Aarhus universitet samt i sparing med medlemmerne af den tilknyttede Faglige Enhed.

Centerets overordnede formål er at formidle relevant, ny viden på tværs af professioner og sektorer. Viden og indsatser af generel relevans og vigtighed! Viden og indsatser, der samler og styrker – på tværs!

CTKU’s målgruppe er alle med interesse for allestedsnærværende, almene temaer som samarbejde, arbejdsvilkår, ledelse, læring, uddannelse og kvalitetsudvikling – overvejende med fokus på den offentlige sektor. Men på konferencerne kan der også være tale om mere specifikke emner, som vedrører den enkelte konferences tematik (fx. Ældrekonferencen 2019 med fokus på mistrivsel og trivelse blandt ældre).

CTKU er garant for et relevant, alsidigt og højt (tvær)fagligt niveau i forbindelse med vidensformidling, herunder de afholdte konferencer.

CTKU sikrer grundlaget for et mødested med mulighed for sparring på tværs af forskellige fagprofessioner og på tværs af sektorer.

Centerets målsætning er endvidere at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og hverdagen – fra det store billede til den konkrete hverdag i praksis. Viden der virker, er viden, der kan operationaliseres i praksis!

Centeret er opstartet i 2016 og solidt funderet på grundlæggernes samlede erfaring og ekspertise fra anden sammenhæng. Det være sig mange års forskningsarbejde på højt akademisk plan samt erfaring med vidensformidling i bred forstand samt mere specifik vidensformidling i form af arrangering af fagkonferencer.

CTKU’s sparringspartnere og forskningsnetværk

For at sikre et højt fagligt niveau for Sundhedskonferencen og Uddannelseskonferencen er CTKU i tæt faglig dialog med RUML under Aarhus Universitet. RUML er en flerstrenget, tværfaglig forskningsenhed under ledelse af professor Steen Wackerhausen og med Institut for Kultur og Samfund, Arts, Aarhus Universitet, som vært. En række gæsteprofessorer, associated research fellows, postdocs, projektmedarbejdere forskningsassistenter, Ph.d.-studerende m.v. har været/er tilknyttet RUML og dets projekter (herunder gæsteprofessorerne Hubert Dreyfus, Stuart Dreyfus, Maxime Sheets- Johnstone, Augustine Shutte, Hunter McEwan, Anders Lindseth, Chris Johns m.fl., hvoraf de fleste er tilknyttet RUML som honorary research fellows).

For at sikre at CTKU’s indsatser er relevante, praksisnære og tidsaktuelle er CTKU i forbindelse med vidensformidling og arrangering af konferencer i dialog med repræsentanter fra de respektive konferencers målgrupper. Se Faglig Endhed for flere detaljer.